2022

Slavnost nejsvětější trojice

Svatodušní vigilie

Májová Míškovice

Májová Mysločovice

Májová Machová

Svátek svatého Jana Nepomuckého

Májová v Sazovicích

Pěší pouť na Hostýn

Májová na Hostišové

Mše prosebná – Hostišová

Velikonoce

Květná neděle

Křížová cesta v háji

Duben – Křížové cesty

2.2.2022 – Hromnice a požehnání prvokomunikantům

Tříkrálová sbírka