2022

Vánoce

Roráty

Mikuláš

Žehnání adventních věnců

Farní tábor

Pomazání nemocných

Dušičková pobožnost

Misijní neděle

Hody Machová

Mše ke cti sv. Františka a Hyacinty (Sazovice)

Ministrantský večer – Netopýr

Sv. Václav – Sazovice

Dožínková mše

Děkovná mše – Hostišová

Žehnání aktovek

Žehnání táborníkům a odjezd na tábor

Mše na zakončení školního roku + táborák

Slavnost těla a krve páně

První svaté přijímání

Slavnost nejsvětější trojice

Svatodušní vigilie

Májová Míškovice

Májová Mysločovice

Májová Machová

Svátek svatého Jana Nepomuckého

Májová v Sazovicích

Pěší pouť na Hostýn

Májová na Hostišové

Mše prosebná – Hostišová

Velikonoce

Květná neděle

Křížová cesta v háji

Duben – Křížové cesty

2.2.2022 – Hromnice a požehnání prvokomunikantům

Tříkrálová sbírka