FOTKY

2021

1.neděle adventní

Rozsvěcení adventního věnce

Svatý Mikuláš

Biřmování (25.9.2021)

Pomazání nemocných

Dušičková pobožnost

Misijní neděle

Hody Sazovice

3.10.2021 Pouť Machová

Žehnání úrody

5.9. 2021 Ministrantský večer

Žehnání aktovek

Pouť Lechotice

Farní táborák

Požehnání táborníkům

Pouť Míškovice

3.6.2021 Slavnost Těla a krve Páně

30.5.2021 Slavnost nejsvětější Trojice

Pouť na Hostýn

Svatodušní vigílie

Májová Machová

Májová Hostišová

Májová Lechotice

Májová Mysločovice

Májová Míškovice

Májová Sazovice

4.4.2021 Velikonoce

12.3.2021 Křížová cesta

Kostel zeširoka