MINISTRANTI A AKOLYTÉ

Vedoucím ministrantů je Matyáš Minařík. Pro ministranty chystá program pravidelných ministrantských schůzek. Na nich se rozdělují služby, organizuje se činnost ministrantů v kostele při bohoslužbách a slavnostních obřadech. Nezapomíná se ani na hry. Starší ministranti radí menším a začínajícím chlapcům a usměrňují je.

V současnosti v našich kostelích působí ministranti:

Tobiáš Batěk, Jonáš Michael Černohous, Jan Haas, Jiří Hradil, Jan Antonín Jurášek, František Jurášek, Zdeněk Kopčil, Jan Krásný, David Krásný, Jiří Matulík st., Jiří Matulík ml., Jan Matulík, Václav Miklík, Matyáš Minařík, Ondřej Novák, Jakub Perout, Matyáš Perout, Radim Potočný, Jan Velísek, Vojtěch Velísek, Patrik Venený, Antonín Žůrek

Více informací najdete také na stránkách našich ministrantů https://ministranti-myslocovice.webnode.cz/

Akolyta podává při mši svaté přijímání, v naší farnosti tuto činnost vykonává pan Jiří Matulík a Jan Haas. K této službě je třeba absolvovat pastorační kurz a poté splňovat další požadavky včetně pravidelných duchovních cvičení, na základě nichž dostává akolyta od ordináře pověření podávat svaté přijímání.

Modlitba za ministranty

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme v naší mysločovické farnosti ministranty, kteří jsou ochotní ti svobodně a dobrovolně sloužit. Prosíme tě, dej jim na přímluvu jejich společného patrona svatého Václava věrnost a vytrvalost ve službě, ke které jsi je povolal. Ať nejsou jen ministranty u tvého oltáře, ale ať jsou ministranty i mimo kostel, ať podle jejich chování ostatní poznají, že jsou tvými služebníky. A bude-li to Tvá vůle, ať nepřeslechnou Tvé volání ke kněžské službě: dej, ať Tvou výzvu velkodušně přijmou a stanou se novými hlasateli Tvého evangelia. Amen.

Akce pro ministranty

letak-ministranti-2024