BIŘMOVÁNÍ

„Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Ti tam přišli a modlili se za ně, aby dostali Ducha svatého. Do té doby totiž na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jménu Pána.“
Sk 8,14-16

Biřmování je svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnování dary Ducha svatého. Ten, kdo se svobodně rozhodne žít životem Božího dítěte a kdo požádá o Ducha svatého skrze vkládání rukou a pomazání křižmem, dostane sílu stát se slovem i skutkem svědkem Boží lásky. Při biřmování je duši pokřtěného křesťana vtištěna nesmazatelná pečeť, kterou lze přijmout pouze jedenkrát.

Youcat – katechismus pro mladé

BIŘMOVÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI

Příprava na svátost biřmování probíhá v naší farnosti přibližně jednou za 5 let a trvá zhruba jeden rok. Momentálně probíhá příprava od září 2020 a měla by být zakončena obřadem biřmování 25. 9. 2021 v 10:30. Pravděpodobný termín další přípravy je rok 2025, ale může se změnit vzhledem k aktuální situaci.

#daryDucha – MOUDROST – https://fb.watch/4XPYgHAwXP/

#daryDucha – ROZUM – https://fb.watch/4XQdcJagwk/

#daryDucha – RADA – https://fb.watch/5e9i9fm11T/

#daryDucha – UMĚNÍ – https://fb.watch/5e9sUZLouJ/

#daryDucha -SÍLA – https://fb.watch/5npojbGfc1/

#daryDucha – ZBOŽNOSThttps://fb.watch/5x9OuNitlR/