Míškovice

Míškovice se nacházejí severně od Mysločovic směrem na Holešov a patří již do okresu Kroměříž. Žije zde přibližně 650 obyvatel. Dominantou obce je filiální kostel sv. Antonína Paduánského, který byl postaven roku 1927 v konstruktivistickém stylu. Jeho autorem je zlínský architekt František Lydie Gahura, známý jako architekt Tomáše Bati. Kostel v Míškovicích a kaple na Kudlově (dnes součást Zlína) jsou jeho jediné sakrální stavby. Kostel v Míškovicích je navíc pozoruhodný tím, že od položení základního kamene k vysvěcení uplynul jediný rok. 

Kostel byl postaven na popud místního rodáka kněze Františka Jančíka, který odkázal rodný dům ke zřízení fary (dnes mateřská škola), pokud bude v jeho obci postaven kostel. Několik let po jeho smrti se stavba kostela zrealizovala. Ačkoliv měly Míškovice vlastní faru, místní kostel byl od počátku zamýšlen jako filiální (synovský/dceřiný) kostel náležící k farnosti Mysločovice. Na místní faře v Míškovicích se během 30 let vystřídali celkem 3 kněží, spíše starší, kteří zde sloužili jako výpomocní duchovní podřízeni faráři v Mysločovicích. Od konce 50. let už se budova jako fara přestala používat a později se z ní stala mateřská škola. 

Původně měl být kostel v duchu prvorepublikového vlastenectví zasvěcen slovanským apoštolům Cyrilu a Metodějovi, jak je patrné z původních nákresů interiéru. Později byl ale záměr změněn, zřejmě protože místní získali ostatky oblíbeného františkánského světce sv. Antonína. 

Míškovice slaví patrocinium kostela 13. června na svátek sv. Antonína z Padovy. Patronem obce je sv. Florián, jemuž zasvěcená kaple z 2. poloviny 18. století se nachází u hřbitova směrem na Machovou a Mysločovice. Na svátek patrona obce (4. května), který je zároveň patronem hasičů a ochráncem před požáry a povodněmi, putují do Míškovic hasiči z okolních obcí a po mši svaté jdou v čele slavnostního průvodu s ostatními věřícími od kostela ke kapli sv. Floriána. 

Kousek za hřbitovem u silnice na Mysločovice se nachází socha Panny Marie Lourdské. Na návsi u obecního úřadu se nachází socha sv. Josefa s dítětem Ježíšem.