Prodej lístků ve všech obcích naší farnosti:

  • Mysločovice: u Jurášků
  • Sazovice: u paní M. Brázdilové na OÚ
  • Hostišová: u paní J. Zapletalové
  • Machová: u paní M. Šidlíkové
  • Míškovice: u paní P. Frgalové
  • Lechotice: u paní Z. Svobodové

Pokud máte zájem věnovat cenu do tomboly, můžete ji zanechat u paní Rygalové v Mysločovicích, paní Frgalové v Míškovicích, nebo paní Brázdilové na OÚ v Sazovicích. Všem dárcům děkujeme.