DĚTI A MLÁDEŽ

Na co se můžete těšit?

Arcidiecézní setkání mládeže

Kdy: 18. – 19. 11. 2022

Kde: v Olomouci

Motto: „Maria se vydala na cestu a spěchala.“ Lk 1,39

ADSM- Arcidiecézní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 2 roky.  Doprovází ho kulturně duchovní program a sejde se na něm běžně většina mladých křesťanů ve věku 14-26 let.

Více informací: http://celostatnisetkanimladeze.cz

Světové setkání mládeže v Lisabonu

Kdy: srpen 2023

Kde: v Lisabonu (Portugalsko)

Světové dny mládeže (SDM, anglicky World Youth Days, WYD) je označení pro celosvětová setkání mládeže (16 – 30 let) pořádaná katolickou církví, přesněji papežskou Radou pro laiky a hostitelskou zemí.

Setkání mají původ v iniciativě papeže Jana Pavla II. Jeho nástupci v této tradici pokračují. Konají se jednak v diecézích jednou do roka, na Květnou neděli (týden před Velikonocemi), a ve světovém měřítku každé 2 až 3 roky.

Každé Světové dry mládeže mají svoje logo, hymnu a motto z Bible, které vybírá papež.

Moto: V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. (srov. Lk 1,39)

Více informací: https://www.lisboa2023.org/en/ nebo https://www.facebook.com/svetovednymladeze