DĚTI A MLÁDEŽ

Proběhlo:

Arcidiecézní setkání mládeže

Všichni mladí slaví svůj světový den! A nejen proto se chceme společně setkat!

Kdy: v sobotu 27. března 2021 (předprogram v pátek 26. března 2021)

Kde: v Olomouci

 A co to ty „Světové dny mládeže“ jsou?

Světové dny mládeže se konají od roku 1984, kdy je ustanovil svatý Jan Pavel II., tehdejší papež. Jednou za tři roky se mladí lidé z celého světa setkávají s papežem (SDM nebo WYD – např. v Krakově, Panamě; nyní se blíží setkání v Lisabonu 2023), v ostatních letech si pak tento den připomínají na Květnou neděli v diecézích nebo děkanátech.

Velmi důležitou myšlenkou Světových dní mládeže je setkání mladých s církevní autoritou – v případě světových dní mládeže je to papež, na diecézní nebo děkanátní úrovní biskup nebo arcibiskup.

Letos slavíme už 36. Světový den mládeže!!

Každému Světovému dni mládeže přechází také Týden modliteb za mládež, který vrcholí právě na Květnou neděli.

Motto Světových dní mládeže 2021

Světový den mládeže má také své motto – to letošní je „Vstaň! Udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl.“ (srov. Sk 26.16)

 Zdroj a více info: mladez.ado.cz/akce_adcm/arcidiecezni-setkani-mladeze-2021/

Na co se můžete těšit?

Celostátní setkání mládeže Hradec Králové

Kdy: 10. – 15. 8. 2020

Kde: v Hradci Králové

Celostátní setkání mládeže představuje určitou obdobu největší světové mládežnické akce katolické církve, kterou jsou Světové dny mládeže, které se konají obvykle jednou za 3 roky a ty nejbližší se uskuteční v srpnu 2023 v portugalském Lisabonu. Celostátní setkání mládeže se většinou pořádá jednou za 5 let.

Smyslem setkání je pomoci mladým lidem upevnit jejich vztah s Bohem a nalézt inspiraci pro další dynamiku tohoto vztahu. Setkání je doprovázeno bohatým, duchovně a kulturně zaměřeným programem.

Více informací: http://celostatnisetkanimladeze.cz

Světové setkání mládeže v Lisabonu

Kdy: srpen 2023

Kde: v Lisabonu (Portugalsko)

Světové dny mládeže (SDM, anglicky World Youth Days, WYD) je označení pro celosvětová setkání mládeže (16 – 30 let) pořádaná katolickou církví, přesněji papežskou Radou pro laiky a hostitelskou zemí.

Setkání mají původ v iniciativě papeže Jana Pavla II. Jeho nástupci v této tradici pokračují. Konají se jednak v diecézích jednou do roka, na Květnou neděli (týden před Velikonocemi), a ve světovém měřítku každé 2 až 3 roky.

Každé Světové dry mládeže mají svoje logo, hymnu a motto z Bible, které vybírá papež.

Moto: V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. (srov. Lk 1,39)

Více informací: https://www.lisboa2023.org/en/ nebo https://www.facebook.com/svetovednymladeze