DĚTI A MLÁDEŽ

Na co se můžete těšit?

Děkanátní setkání mládeže

Více informací: Mládež děkanátu Zlín

Arcidiecézní setkání mládeže

Kdy: pravděpodobně 2024

Kde: ještě nebylo zveřejněno

Motto:

ADSM- Arcidiecézní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 2 roky.  Doprovází ho kulturně duchovní program a sejde se na něm běžně většina mladých křesťanů ve věku 14-26 let.

Více informací: https://mladez.ado.cz/adsm-2022/

Celostátní setkání mládeže

Kdy: pravděpodobně 2027

Kde: ještě nebylo zveřejněno

CSM – Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let a účastní se ho mnoho mladých křesťanů věku 14-26 let. Součástí je i kulturně-duchovní doprovodný program.

Více informací: http://celostatnisetkanimladeze.cz

Světové setkání mládeže v Soulu

Kdy: 2027

Kde: v Soulu (Jižní Korea)

Světové dny mládeže (SDM, anglicky World Youth Days, WYD) je označení pro celosvětová setkání mládeže (16 – 30 let) pořádaná katolickou církví, přesněji papežskou Radou pro laiky a hostitelskou zemí.

Setkání mají původ v iniciativě papeže Jana Pavla II. Jeho nástupci v této tradici pokračují. Konají se jednak v diecézích jednou do roka, na Květnou neděli (týden před Velikonocemi), a ve světovém měřítku každé 2 až 3 roky.

Každé Světové dry mládeže mají svoje logo, hymnu a motto z Bible, které vybírá papež.

Moto:

Více informací: https://www.svetovednymladeze.cz/ nebo https://www.facebook.com/svetovednymladeze

Jubileum mládeže v Římě v roce 2025

V roce 2025 čeká mladé další akce a to Jubileum mládeže v rámci papežem vyhlášeného Svatého roku, který se bude konat v Římě na téma „Poutníci naděje“.

“Těším se na setkání s vámi v roce 2025 v Římě, abychom společně oslavili Jubileum mládeže!” (papež František)