DĚTI A MLÁDEŽ

“Haló, haló, neseme vám důležité info! 📢Kdo jste byli na mládežnické mši v Otrokovicích, tak jistě víte, že došlo v našem děkanátu k jedné velké změně: máme nové zástupce a kaplana pro mládež!🥳 Chtěli bychom vám tedy tímto představit naše dva nové zástupce: Brigit Němcovou a Ondru Melichárka. Zástupci se dnes také seznámili s naším novým kaplanem pro mládež, otcem Jiřím Luňákem a už se moc těší, že společně od září povedou děkanátní tým animátorů. Určitě se bude na co těšit! 🤩

Na co se můžete těšit?

Celostátní setkání mládeže Hradec Králové

Kdy: 9. – 14. 8. 2022

Kde: v Hradci Králové

Celostátní setkání mládeže představuje určitou obdobu největší světové mládežnické akce katolické církve, kterou jsou Světové dny mládeže, které se konají obvykle jednou za 3 roky a ty nejbližší se uskuteční v srpnu 2023 v portugalském Lisabonu. Celostátní setkání mládeže se většinou pořádá jednou za 5 let.

Smyslem setkání je pomoci mladým lidem upevnit jejich vztah s Bohem a nalézt inspiraci pro další dynamiku tohoto vztahu. Setkání je doprovázeno bohatým, duchovně a kulturně zaměřeným programem.

Více informací: http://celostatnisetkanimladeze.cz

A4_plakat_1

Modlitba-A6-tisk-2022-1

Světové setkání mládeže v Lisabonu

Kdy: srpen 2023

Kde: v Lisabonu (Portugalsko)

Světové dny mládeže (SDM, anglicky World Youth Days, WYD) je označení pro celosvětová setkání mládeže (16 – 30 let) pořádaná katolickou církví, přesněji papežskou Radou pro laiky a hostitelskou zemí.

Setkání mají původ v iniciativě papeže Jana Pavla II. Jeho nástupci v této tradici pokračují. Konají se jednak v diecézích jednou do roka, na Květnou neděli (týden před Velikonocemi), a ve světovém měřítku každé 2 až 3 roky.

Každé Světové dry mládeže mají svoje logo, hymnu a motto z Bible, které vybírá papež.

Moto: V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. (srov. Lk 1,39)

Více informací: https://www.lisboa2023.org/en/ nebo https://www.facebook.com/svetovednymladeze