NÁBOŽENSTVÍ

Naše farnost nabízí výuku náboženství prostřednictvím nepovinného předmětu na Základní škole v Mysločovicích a Sazovicích. Žáci všech ročníků se mohou přihlásit vždy na začátku školního roku. Po přihlášení je účast v hodinách povinná a je třeba omlouvat případnou nepřítomnost zákonnými zástupci příslušnému třídnímu učiteli. Předmět je hodnocen známkou. Podle počtu přihlášených jsou některé ročníky spojeny. Na začátku nového školního roku se čas, místnost a jméno vyučujícího dozvíte s rozvrhem pro daný ročník, vyučování probíhá v prostorách ZŠ. 

Mladší děti vyučují katechetky Markéta Pospíšilová a Lenka Zelinová, starší ročníky P. Michal Šálek.

Rozvrh výuky náboženství pro školní rok 2020/2021

TřídaDenHodinaMístoVyučující
1. ‒ 2.Úterý11:10 – 11:55ZŠ MysločoviceM. Pospíšilová
3. – 4.Pondělí12:05 – 12:50ZŠ MysločoviceP. M. Šálek
5.Středa12:05 – 12:50ZŠ MysločoviceP. M. Šálek
1. ‒ 4.Středa7:05 – 7:50ZŠ SazoviceL. Zelinová