ŽIVOT VE FARNOSTI

Farnost není jen kostel, fara a farář. Je to především živé společenství všech farníků.

Pro informace nebo pro zapojení se klikněte na odkaz v levém menu.