LEKTOŘI

Lekcionář si vyzvedněte před mší svatou v sakristii. Pokud nemůžete přijít – zajistěte prosím za sebe včas náhradu nebo to oznamte panu kostelníkovi – ten čtení přidělí někomu jinému.

Rozpis lektorů na rok 2021