POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

„Aby se naplnilo, co řekl prorok Izaiáš: „Vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci.“
Matouš 8,17

Svátost nemocných uděluje útěchu, pokoj a sílu a nemocného v jeho nouzi a utrpení spojuje hlubokým poutem s Kristem. Podstatou obřadu při slavení této svátosti je modlitba spojená s pomazáním čela a rukou nemocného posvěceným olejem.

Youcat – katechismus pro mladé

Kdy mohu přijmout pomazání nemocných?

Svátost nemocných přijímá člověk, který je ve zdravotním stavu, který vzbuzuje obavy nebo je vyššího věku. Je možné o ni požádat také před chirurgickým zákrokem, jehož důvodem je vážný zdravotní stav. Svátost nemocných může člověk přijmout vícekrát. Na přijetí svátosti nemocných je vhodné se připravit svátostí smíření.

Kdy je možné přijmout svátost v naší farnosti?

V naší farnosti se svátost uděluje hromadně v kostele při mši sv. 1x za rok většinou v průběhu listopadu. Individuálně kněz uděluje svátost nemocných při pravidelných návštěvách nemocných vždy ve čtvrtek před prvním pátkem v měsíci nebo po domluvě.

V pátek 19. 11. 2021 se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Zapište se prosím vzadu v kostele.

Zamyšlení olomouckého světícího biskupa Mons. Josefa Nuzíka, delegáta ČBK pro pastoraci ve zdravotnictví nad svátostí pomazání nemocných. 

Převzato z cirkev.cz/cs/svatosti