Lechotice

Lechotice najdeme směrem na severovýchod od farní obce, patří do okresu Kroměříž. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342. V současné době mají Lechotice 471 obyvatel.

Uprostřed na návsi je zděná zvonice s vyobrazením sv. Bartoloměje. Před budovou Obecního úřadu se nachází kamenná socha Panny Marie z roku 1891.

Každoročně je na výletišti za obcí slavená mše svatá ke cti patrona obce, svatého Bartoloměje. Jeho svátek připadá na 24. srpna.