Hostišová

Hostišová je obec, rozkládající se na kopci jihovýchodně nad Mysločovicemi, stranou od hlavních komunikačních tahů. Má asi 520 obyvatel. Je zčásti obklopena lesy, pěknou přírodou, v níž nad vesnicí v roce 2009 přibyla zásluhou hostišovských občanů nová Křížová cesta v přírodě. Iniciátorem této myšlenky byl hostišovský občan Oldřich Vojáček.

Ve spolupráci s obcí Hostišová a občanským sdružením Horizont vzniklo pozoruhodné kolektivní dílo: obec dodala materiál, O. Vojáček zhotovil jednotlivá zastavení, na něž reliéfy vytvořil ak. sochař Emil Sláma. Kříž zhotovil bývalý starosta Milan Šesták, jeho okování dodal Josef Mikoška. Kamenickými pracemi se podílel Jiří Karlík. Autorkou textů k jednotlivým zastavením je spisovatelka a básnířka Jarmila Moosová. Křížovou cestu vysvětil P. Vavřinec Jan Černý 26.9. 2009.

Na návsi v centru obce byla v roce 1869 na místě původní zvonice zbudována kaple Navštívení Panny Marie. Když v roce 1866 vypukla Pruská válka, přišla bída a hlad. Za procházejícím vojskem se táhly morové nákazy, zejména cholera. Tenkrát prosili hostišovští občané o pomoc Pannu Marii a šíření nákazy v obci ustalo. Z vděčnosti postavili kapličku, zasvětili ji Panně Marii a při té příležitosti složili slib, že se v kapli bude třikrát do roka sloužit mše svatá a to vždy 2. května, 2. července a 2. září. 2. května je to pouť Prosebná, 2. července pouť Radostná a 2. září pouť Děkovná – za úrodu. Je ke chvále obyvatel, že tento slib se dodnes plní, přičemž 2. červenec je hlavním hostišovským svátkem. Slaví se důsledně vždy v ten den, na který připadne.

V roce 2009 byl do kapličky pořízen nový zvon Panny Marie. Vysvětil jej P. Zdeněk Angelik Mička a P. Vavřinec Jan Černý. V roce 2014 byly provedeny větší úpravy kaple. Bylo sanováno vlhké zdivo a provedena výměna dveří a oken. Kapli byl navrácen původní vzhled a proto byla zvolena vitrážová okna. Při vjezdu do obce stojí barokní kříž z roku 1756, restaurovaný v roce 1998.