Mysločovice

Název obce Mysločovice vznikl pravděpodobně podle zaměstnání předků. Kmen ve slově „mysl“ připomíná kmen slovesa „myslovati“, též hledati, provozovat myslivost, honitbu, loviti, hlídati zvěř, ale být i při „stráži ohňové“ při žďáření. Nešlo jen o hlídání zvěře, ale o hlídání „strážní“ a hledání podloudníků, kteří obcházeli cesty, aby se vyhnuli clu. (Zemské desky, strážnice a brány, str. 86 z Erb. Regest., K. Hraše.) Uprostřed obce na návrší vedle silnice stojí farní kostel Nejsvětější Trojice, který byl vystavěn v letech 1752-1758. Nachází se na místě původního kostela, který byl zmiňován již v roce 1397. Ve farní kronice je zmiňován jako kostel dřevěný, který měl jeden oltář, jeden pozlacený kalich, dvě casule (ornáty) a dva zvony na věži. 

Dnešní kostel Nejsvětější Trojice dal postavit hrabě František Antonín Rotal stavitelem Tomášem Šturmou. Základní kámen položil roku 1752 tehdejší generální vikář hrabě Egkh a 2. října 1758 byl holešovským děkanem Jindřichem Krausem na den sv. Andělů strážných benedikován (požehnán). V roce 2002 byla dokončena liturgická úprava a byl zbudován nový oltářní stupeň z červeného mramoru a na něm oltář a ambon z bílého mramoru. 6. července 2002 byl biskupem Josefem Hrdličkou nový oltář posvěcen a kostel konsekrován. Také byl  nedávno kostel vymalován a byl restaurován jeho portál, jakož i portál fary. V říjnu 2008 byla obnovena fasáda kostela. Kdo prochází nebo projíždí Mysločovicemi, může se zamyslet u nápisu na slunečních hodinách na jižní straně kostela. Připomíná: „Jednou i tvůj čas ukáže stín …“

Patronem obce je sv. Jan Nepomucký, kterému je zasvěcena malebná barokní kaple v polích nedaleko obce. Každý rok 16. května sem, po slavné mši svaté, přichází liturgický průvod i s živou hudbou a krojovanými, aby zde byla krátká pobožnost. Před kostelem je Poklona a kříž, věnovaný obětem ve válce.

Kaple sv. Jana

Barokní kaple sv. Jana Nepomuckého, chráněná památka, zdobící horizont severně za vesnicí, stojí v poli od roku 1730. Vypráví se, že ji postavil holešovský obchodník Jan Tomaštík. Když se jednou vracel se svými lidmi z jarmarku v Uherském Hradišti, zastavil se v podvečer v Mysločovicích v hospodě na malé občerstvení. I koně potřebovali odpočinout. V hospodě toho večera seděla veselá společnost nějakých řezníků. Když pak obchodník za své lidi platil, viděli jeho peněženku naditou penězi a hned se rozhodli, že ho přepadnou. Když Tomaštík a jeho lidé vyjeli asi půl kilometru za obec, směrem k Holeševu, vyskočili z příkopu maskovaní a ozbrojení lupiči. Tomaštík s takovými situacemi počítal a vždycky měl připraven obraný klacek, on i jeho lidé. Lupiče zahnali, a protože Tomaštík vždycky měl u sebe obrázek svého patrona, sv. Jana Nepomuckého, věřil, že ho pomohl ochránit. Z vděčnosti odkoupil od obce 75 arů půdy a na místě přepadení dal postavit kapličku ke cti svého patrona sv. Jana.