POHŘEB, SLUŽBA ZEMŘELÉMU

„Bože, s důvěrou svěřujeme našeho bratra/sestru do tvých rukou. Tvá láska ho/ji provázela po celý život: Věříme, že ho/ji také teď vysvobodíš ode všeho zlého a dáš mu/jí svůj věčný mír. A v této víře prosíme, abys ho/ji uvedl do svého království. Vždyť co minulo, bylo časné a nebude pláč ani nářek ani bolest, ale jen pokoj a radost, skrze Tvého Syna v Duchu svatém na věky věků. Amen.“
z pohřebních obřadů

Pohřeb a rozloučení s blízkým zesnulým je náročnou životní událostí. Kněz u pohřbu může přinést pozůstalým naději do smutku a bolesti. Modlí se a přimlouvá za zemřelého, ale i za ty, které smrt zasáhla. Jako křesťané věříme, že rozloučení není konečné. Zemřelo pouze tělo, duše žije dál. Pokud zesnulý byl křesťanem (věřil v Boha, byl pokřtěný nebo se na křest připravoval), měl by být pohřben jako křesťan s církevními obřady.

Youcat – katechismus pro mladé

Jak domluvit církevní pohřeb?

Kontaktujte místního kněze, se kterým si domluvíte datum pohřbu. Je důležité, aby toto datum bylo stanoveno nejprve s knězem, a teprve potom s pohřební službou. Jinak by se totiž mohlo stát, že kněz bude mít na tento termín naplánovanou jinou službu nebo nějakou akci v kostele. Je zapotřebí domluvit i praktické záležitosti: kostelník k otevření a nachystání kostela, varhaník, zpěvačky, lektoři, ministranti. Bude-li pohřeb do hrobu, je nutné tuto záležitost vyřídit na obecním úřadě v Mysločovicích (577 121 050), případně v Míškovicích (573 387 037). V případě, že budete chtít po pohřbu zanechat květiny v kostele, kontaktujte prosím paní Janu Dřímalovou (776 608 045). Na pohřební službě budete potřebovat občanský průkaz a rodný list zemřelého.

Převzato z: cirkev.cz/cs/svatosti