SVÁTOST KNĚŽSTVÍ

„Vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše Krista.“
1 Petr 2,5

Svátostné kněžství je dar Ducha svatého udělovaný Kristem prostřednictvím církve. Duch svatý vtiskuje knězi nezrušitelné duchovní znamení, jímž ho připodobňuje Kristu knězi a uschopňuje ho jednat jeho jménem. Kněz jako spolupracovník svého biskupa bude hlásat Boží slovo, udělovat svátosti a především slavit mši svatou. Ze svátostného kněžství neplyne úkol plnit pouze určitou funkci či zastávat nějaký úřad. Svěcení dává konkrétní moc a poslání ke službě svým bratřím a sestrám ve víře.

Youcat – katechismus pro mladé

NOVOKNĚŽÍ NAŠÍ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE ZA ROK 2020

 • Josef Hovád z farnosti Říkovice, v současné době působí ve farnosti Bystřice pod Hostýnem
 • Milan Maštera z farnosti Vyškov-Dědice, v současné době působí ve farnosti Hranice
 • Vojtěch Radoch z farnosti Ostrožská Lhota, v současné době působí ve farnosti Valašské Klobouky

NOVOKNĚŽÍ NAŠÍ ARCIDIECÉZE V ROCE 2021

V sobotu 26. června 2021 přijme z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení pět jáhnů, absolventů Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 a sledovat ji lze také on-line.

 • Mgr. Filip Hochman (1992, Kyjov) bude primiční mši svatou slavit v pondělí 5. července od 15.00 na Masarykově náměstí v Kyjově.
 • Mgr. Petr Janíček (1994, Šternberk) svou první mši svatou oslaví v neděli 27. června od 15.00 na farní zahradě v Újezdě u Uničova.
 • Mgr. Dominik Kovář (1995, Vsetín) oslaví primici v sobotu 3. července od 15.00 u kostela sv. Kateřiny v Lidečku.
 • Mgr. Michal Staufčík (1994, Uherské Hradiště) bude celebrovat primiční mši svatou v sobotu 10. července od 15.00 na náměstí Velké Moravy (u kostela Ducha Svatého) ve Starém Městě na Uherskohradišťsku.
 • Mgr. Václav Škvařil (1991, Vyškov) primici bude slavit v úterý 6. července od 10.30 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově.

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

V sobotu 19. června 2021 přijmou z rukou pomocného biskupa Josefa Nuzíka jáhenské svěcení tři muži. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 a sledovat ji lze také on-line.

 • Mgr. Pavel Fiala (1994) z farnosti Dřevohostice
 • Mgr. Lukáš Gelnar (1995) za farnost Velehrad
 • Ing. Mgr. František Šary (1974) za farnost Lidečko

zdroj: ado.cz