SVÁTOST KNĚŽSTVÍ

„Vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše Krista.“
1 Petr 2,5

Svátostné kněžství je dar Ducha svatého udělovaný Kristem prostřednictvím církve. Duch svatý vtiskuje knězi nezrušitelné duchovní znamení, jímž ho připodobňuje Kristu knězi a uschopňuje ho jednat jeho jménem. Kněz jako spolupracovník svého biskupa bude hlásat Boží slovo, udělovat svátosti a především slavit mši svatou. Ze svátostného kněžství neplyne úkol plnit pouze určitou funkci či zastávat nějaký úřad. Svěcení dává konkrétní moc a poslání ke službě svým bratřím a sestrám ve víře.

Youcat – katechismus pro mladé

NOVOKNĚŽÍ NAŠÍ ARCIDIECÉZE V ROCE 2022

Arcibiskup Jan Graubner udělí v sobotu 25. června 2022 v 9.30 v olomoucké katedrále sv. Václava kněžské svěcení čtyřem jáhnům, absolventům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

  • Ing. Mgr. Josef Biernát (1989, Uherské Hradiště) bude primiční mši svatou slavit v sobotu 2. července od 9.30 v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi.
  • Mgr. Pavel Fiala (1994, Přerov) v neděli 3. července od 15.00 ve Křtomili na místním hřišti.
  • Mgr. Lukáš Gelnar (1995, Ostrava) oslaví primici v neděli 26. června od 15.00 v bazilice na Velehradě.
  • Ing. Mgr. František Šary (1974, Poprad – Spišská Sobota) bude celebrovat primiční mši svatou v sobotu 9. července od 15.00 u kostela sv. Kateřiny v Lidečku.

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

Tři kandidáti jáhenské služby přijmou v průběhu června v Olomouci svěcení z rukou biskupa Josefa Nuzíka.

Jáhenské svěcení přijmou:

sobotu 17. června 2023 v 9.30 v katedrále sv. Václava v Olomouci

  • Josef Kvapilík (nar. 1998 v Kroměříži)
  • Marián Petr Šárovec OFMCap. (nar. 1994 v Kolíně)

sobotu 24. června 2023 v 10.00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

  • Dominik Norbert Smeja OCarm. (nar. 1994 v Čeladné)

zdroj: ado.cz