SVÁTOST KNĚŽSTVÍ

„Vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše Krista.“
1 Petr 2,5

Svátostné kněžství je dar Ducha svatého udělovaný Kristem prostřednictvím církve. Duch svatý vtiskuje knězi nezrušitelné duchovní znamení, jímž ho připodobňuje Kristu knězi a uschopňuje ho jednat jeho jménem. Kněz jako spolupracovník svého biskupa bude hlásat Boží slovo, udělovat svátosti a především slavit mši svatou. Ze svátostného kněžství neplyne úkol plnit pouze určitou funkci či zastávat nějaký úřad. Svěcení dává konkrétní moc a poslání ke službě svým bratřím a sestrám ve víře.

Youcat – katechismus pro mladé

NOVOKNĚŽÍ NAŠÍ ARCIDIECÉZE V ROCE 2022

Arcibiskup Jan Graubner udělí v sobotu 25. června 2022 v 9.30 v olomoucké katedrále sv. Václava kněžské svěcení čtyřem jáhnům, absolventům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 • Ing. Mgr. Josef Biernát (1989, Uherské Hradiště) bude primiční mši svatou slavit v sobotu 2. července od 9.30 v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi.
 • Mgr. Pavel Fiala (1994, Přerov) v neděli 3. července od 15.00 ve Křtomili na místním hřišti.
 • Mgr. Lukáš Gelnar (1995, Ostrava) oslaví primici v neděli 26. června od 15.00 v bazilice na Velehradě.
 • Ing. Mgr. František Šary (1974, Poprad – Spišská Sobota) bude celebrovat primiční mši svatou v sobotu 9. července od 15.00 u kostela sv. Kateřiny v Lidečku.

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

Osm kandidátů jáhenské služby (sedm z nich je určeno pro trvalou jáhenskou službu) pro olomouckou arcidiecézi přijme svěcení v katedrále sv. Václava v sobotu 18. června 2022 od 9.30 z rukou biskupa Antonína Baslera.

 • Bc. Mgr. Václav Slivka (1994) z farnosti Přerov – jáhen pro kněžskou službu
 • Bc. Pavel Franta (1974) z farnosti Nedakonice – trvalý jáhen
 • Mgr. Ing. Josef Hruboš (1970) z farnosti Újezdec u Luhačovic – trvalý jáhen
 • Mgr. Zbyněk Král (1965) z farnosti Bánov – trvalý jáhen
 • Mgr. Zdeněk Nevrlý (1972) z farnosti Mohelnice – trvalý jáhen
 • Mgr. Jiří Slimařík (1965) z farnosti Hnojice – trvalý jáhen
 • Bc. Ing. Martin Svák (1976) z farnosti Zubří – trvalý jáhen
 • Ing. Josef Zvoníček (1969) z farnosti sv. Mořice v Kroměříži – trvalý jáhen

zdroj: ado.cz