SVÁTOST SMÍŘENÍ

„Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
Jan 20,23

Křest nás sice vyprošťuje z moci hříchu a smrti a uvádí nás do nového života Božích dětí, ale neosvobozuje nás od lidské slabosti a od náklonnosti ke hříchu. Proto se potřebujeme znovu a znovu usmiřovat s Bohem. Tuto možnost nám poskytuje svátost smíření. Ve slově „smíření“ (= stát se znovu milovaným, přijatým synem/dcerou) je to všechno obsaženo – znovu usedáme s Bohem k čistému stolu.

Youcat – katechismus pro mladé

Potřebuji zpověď, když hříchy odpouští jen Bůh?

Když se Ježíš ukázal svým učedníkům po svém vzkříšení, jako první dar jim dal právě svátost smíření. Učedníkům řekl: „Přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu budou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nebudou.“ (Jan 20,22-23)

Hříchy tedy může odpouštět pouze Bůh. On sám ale svěřil církvi tento dar, aby jej rozdávala. Kněží a biskupové, kteří mohou zpovídat, jsou tedy prostředníky, skrze něž Boží milosrdenství konkrétně působí.

Kdy je možné přijmout svátost smíření?

  • 30 minut před každou mší svatou kromě nedělní v 10:30
  • první pátek v měsíci ráno po vystavení Nejsvětější svátosti a ranních chválách, večer hodinu přede mší sv.
  • je možné s knězem domluvit individuální termín

Převzato z cirkev.cz/cs/svatosti