FARNÍ RADA

Pastorační rada farnosti

  • má spoluodpovědnost za šíření víry a spásy.
  • má být oporou duchovnímu správci farnosti, má poradní hlas.
  • má se stát ve farnosti i v obci kvasem evangelia (povzbuzovat k dobrým aktivitám, informovat, koordinovat, být příkladem obětavosti, být v kontaktu se správou obce, společenskými organizacemi).

Aktuální období činnosti: od r. 2016 do r. 2020 (prodlouženo vzhledem k pandemii Covid19)

Předseda: P. Michal Šálek
Členové: Jana Dřímalová, Petra Frgalová, Lucie Hejníková, Pavla Hradilová, Petr Jurášek, Markéta Pospíšilová, Marie Rapantová, Zuzana Svobodová, Jana Zapletalová, Miroslav Zelina

Zápisy ze zasedání pastorační rady z roku 2021:

Zápisy ze zasedání pastorační rady z roku 2020:

Ekonomická rada farnosti

Je rovněž pomocným a poradním orgánem kněze. Pomáhá ve správě majetku farnosti. Jejím úkolem je pomáhat, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Rada se stará o zdroje příjmů a o zajištění potřeb farnosti. Projednává okolnosti financování stavebních a rekonstrukčních činností ve farnosti, podílí se na koordinaci účelu sbírek, formuluje stanoviska k ekonomickým tématům apod.

Předseda: P. Michal Šálek

Členové: Petra Frgalová, Ing. Petr Bureš, Ing. Jana Brázdilová