Machová

Machovou najdeme na vyvýšeném místě západně od Mysločovic, směrem na Tlumačov. Je odtud podobně jako z Hostišové překrásný výhled na celé údolí a okolí, za pěkného počasí je vidět až sv. Hostýn. Žije zde kolem 520 obyvatel.  

Patronem obce je svatý Michael, archanděl, hody se slaví na přelomu  září a října. Mše svatá bývá na prostranství uprostřed obce, které zaujme upravenou zelení a úhlednými chodníky. Zde, v centru, stojí zvonice s obrazem patrona obce. 

V letech 2003-2004 se zásluhou obecního úřadu a ze sbírek věřících na místě původní zvonice postavila nová, zvětšená ve svém půdorysu. Byl do ní  zavěšen nový zvon z dílny Dytrychových z Brodku u Přerova a nad vstup do kaple přibyl nový obraz archanděla Michaela, jehož autorem je ak. mal. František Šesták, rodák ze Sazovic, který žil v Bratislavě.

U silnice do Mysločovic je replika původní sochy Panny Marie z roku 1888. Říká se zde “U panenky Marie.”

V současné době probíhá rekonstrukce podstavce a je restaurována socha Panny Marie. Stojí za pozornost a zapamatování, že v dřívějších dobách, kdy byly pohřby vypravovány z domu, se průvod s rakví vždy u sochy P. Marie, stojící na hranici katastru Machové a Mysločovic, zastavil a zemřelý se na tomto místě naposled symbolicky rozloučil se svou vesnicí.  Jak pěkné byly některé zvyky, které s moderní dobou vymizely…