2020

Štědrý den – mše sv. v 15:00

Roráty – 5. 12. 2020

Žehnání adventního věnce – 28. 11. 2020

Cena Patria nostra pro kostel sv. Václava – 22. 10. 2020

Oslavy sv. Václava Sazovice

Potáborko na faře v Tlumačově – 11. – 13. 9. 2020

Slavnost patnáctiletých – 13. 9. 2020

Dožínková mše sv. – 6. 9. 2020

Ministrantský večer – 30. 8. 2020

Žehnání aktovek – 30. 8. 2020

Žehnání kříže na Potokách v Machové – 30. 8. 2020

Poutní mše sv. v Lechoticích – 23. 8. 2020

Farní tábor v Domašově – 18. – 25. 7. 2020

Táborák na farním dvoře – 26. 6. 2020

První svaté přijímání – 21. 6. 2020

Slavnost Těla a krve Páně – 11. 6. 2020

Slavnost Nejsvětější Trojice – 7. 6. 2020

Májová v kostele v Sazovicích – 31. 5. 2020

Svatodušní vigilie – 30. 5. 2020

Májová v kostele v Míškovicích – 24. 5. 2020

Májová v kostele v Mysločovicích – 17. 5. 2020

Pěší pouť z Tlumačova a Mysločovic na sv. Hostýn – 8. 5. 2020

Mše svatá na Hostišové – 2. 5. 2020

Velikonoce v rodině 2020

Živý přenos bohoslužby neděle Zmrtvýchvstání Páně – 12. 4. 2020

Živý přenos bohoslužby Bílé soboty – 11. 4. 2020

Živý přenos Velkopáteční bohoslužby – 10. 4. 2020

Živý přenos bohoslužby Zeleného čtvrtku – 9. 4. 2020

Setkání prvokomunikantů na faře – 11. 3. 2020

Varhanní koncert v kostele v Sazovicích – 16. 2. 2020

14.farní ples – 8. 2. 2020

Hromnice, představení prvokomunikantů – 2. 2. 2020