2023

Svátek svaté rodiny

Mikuláš

Žehnání adventních věnců a prodej knih

Dušičková pobožnost

Misijní neděle

Pomazání nemocných

Hody Sazovice

Hody Machová

Dožínky

Ministrantský výlet – Netopýr

Svátek sv. Bartoloměje

Žehnání táborníkům

Boží tělo

Pontifikální mše – Sazovice

Další fotky na webu Člověk a víra: zde a zde

Sv. Florian – Míškovice

Májová – Hostišová

Májová – Machová

Májová – Lechotice

Májová – Míškovice

Pěší pouť na Hostýn

Florbalový turnaj ministrantů

Boží hod

Velký pátek

Missa Chrismatis

Květná neděle a křížová cesta do Háje

Křížové cesty

Instalace nových lustrů

Popeleční středa

Žehnání tříkrálovým koledníkům