Rozhovor s Honzou Peroutem: Křesťanský film nemusí být jen moralizování a prvoplánová agitace 

Jako křesťané jsme zvyklí, že nám Bible dává definitivní stanoviska, ale u filmu by mělo jít spíše o to, že předkládá otázky a umožňuje najít si vlastní odpovědi. U některých křesťanských filmů se to však bohužel neděje a hranice mezi nimi a těmi ‘bizarními’ je velmi tenká,“ zmiňuje producent Jan Perout.

Jaká byla vaše cesta k filmu? Kde jste vnímal potřebu spojit své vyznání s filmovou produkcí? 

Během mého středoškolského období jsme s kamarády začali experimentovat s amatérským filmováním. Bylo to období plné kreativity. Když jsem se blížil ke konci střední školy, zjistil jsem, že by se tyto mé zájmy daly i studovat. Proto jsem se přihlásil na univerzitu ve Zlíně. Tam jsme vytvořili tým lidí z různých oborů a ročníků, z nichž se všichni zároveň zajímali o víru, byť to nebylo úmyslné. Skvěle jsme spolu vycházeli a začali pracovat na různých projektech od krátkých filmů až po reklamy. 

Po dokončení školy jsme založili vlastní firmu a se stávajícím týmem se do práce  pustili naplno. Naším způsobem obživy se stalo natáčení reklam a filmů. Občas jsme dostali zakázky související s tématem víry a spirituality. Vždy jsme do toho vložili kus svého srdce, ale v poslední době se těchto zakázek objevovalo stále méně, a pokud jsme něco natočili s velkou dávkou energie, někde to zapadlo. 

Před osmi lety jste založili s kolegy filmovou produkci Bumerang Film, jaké jsou vaše dosavadní úspěchy?

Klíčovým komponentem Bumerangu je náš tým, za který jsem vděčný, protože to jsou lidé na svém místě, se kterými současně máme kamarádské vztahy. Naše cesta se v komerční sféře točí kolem produkce reklamních videí a filmů. V poslední době jsme zajišťovali produkci třeba pro pojišťovnu Direct nebo dlouhodobě spolupracujeme se Sportisimem. Těmto společnostem pomáháme s produkcí reklam pro celou střední Evropu.

Tento obor je rychlý, kreativní a plný nejrůznějších překvapení. Postupně se snažíme angažovat i ve filmové sféře – jako výkonná produkce jsme pracovali na kontroverzním seriálu Vegani a Jelita. Minulý rok byl v České televizi k vidění náš dokumentární film Každý krok se počítá. Propojení filmařiny a víry se s námi více či méně intenzivně táhne od začátku.

Čím jste se v něm zabývali?

Film zachycoval poutní cestu do Santiaga de Compostela z neobvyklého úhlu pohledu. Hlavní postavou byl influencer a moderátor Kazma, který sice není přímo věřící, ale je otevřený duchovním otázkám. Filmem jsme chtěli přiblížit poutní cesty i lidem, které by třeba ani nenenapadlo o něčem takovém uvažovat. Víra je zde přítomna spíše v rámci kontextu, a díky tomu je film přístupný všem. Právě teď pracujeme na volném pokračování. 

Mimo to jsme vytvořili dokumentární film o řádu dominikánů s názvem Psi páně, který byl představen v několika kinech, a vidělo ho více než šest tisíc diváků. Dalším projektem byla talkshow OMG, která běžela na Televizi Seznam a na Streamu. Prostřednictvím známých osobností jsme se snažili otevírat otázky víry z jiného úhlu pohledu.

Inspirujete se citátem papeže Františka „Filmy mají moc proměňovat lidská srdce“, jakým způsobem spojuje váš kreativní tým? 

Filmy mají ohromnou sílu proniknout k lidem a vyvolat v nich emoce, díky kterým se mohou posunout dál. Jsou schopny přinést nový pohled na určitou tematiku a změnit způsob, jakým lidé vnímají svět. Bohužel jako věřící nevyužíváme možnosti filmu dostatečně a nedokážeme působit tak silně, jak bychom mohli. Zejména v Evropě.Na filmovém festivalu v Jihlavě jsme si uvědomili, že většina filmů vyvolává spíše negativní emoce, zatímco jen málo z nich diváka nadchne a motivuje. Je škoda, že se tolik zaměřujeme na negativitu ve světě, zatímco většina pozitivních událostí  zůstává nepovšimnuta. Měli bychom usilovat o to, abychom dokázali diváky zaujmout skutečným příběhem, který zároveň nepřenáší negativitu. Chceme se proto soustředit na pozitivní emoce a pomáhat lidem najít správný směr. Nechceme točit filmy, které jen říkají: „Tak tohle je realita, musíte s tím žít.“ Přejeme si ukázat, že existují zázraky, které mohou měnit svět a že víra a pozitivní myšlení na to mohou mít velký vliv.

Říkáte, že jako věřící nedostatečně využíváme potenciál filmu, platí to i pro církev obecně?

Během našich úvah jsme si uvědomili, že církev, zejména katolická, má nedostatečnou schopnost a profesionální dovednosti ve své vnější komunikaci. I když církev dělá mnoho dobrých věcí, nedokáže o nich účinně mluvit. Když se v médiích objevují pouze události, které ji jako instituci poškozují, vytváří se negativní obraz církve jako celku. Naše původní myšlenka proto byla dát církvi možnost komunikovat proaktivně o těch dobrých věcech, které se dějí, a to na profesionální úrovni. 

Často se setkáváme s přesvědčením, že všichni v církvi by měli pracovat dobrovolně a zadarmo. Ve většině případů však potom věci probíhají neorganizovaně a chybí jim profesionalita a kvalita nezbytná k tomu, aby se udržely v mainstreamu. Dnes má církev  jen malou šanci obstát proti konkurenci. Například online přenosy mší, kdy je obraz rozmazaný a nekvalitní, odrazuje diváky, i když by je daný obsah mohl zajímat. Jako původně vystudovaný kameraman jsem si toho vědom a dlouhodobě vnímám potřebu vyšší kvality ve sdělování poselství církve. Chceme tedy naším projektem pomoci profesionalizovat církevní komunikaci a prezentaci církevních projektů, aby byla důstojná ve srovnání s ostatními médii.

V rámci nové služby Filmana chcete na jednom místě nabízet divákům přístup k filmům, dokumentům a seriálům s křesťanskou tematikou. Jaké jsou přínosy této platformy?

V našem prostředí chybí místo, kde bychom se mohli snadno a přehledně dostávat k filmům, které mají spojitost s vírou nebo nám sdělují křesťanské poselství. Pokud dnes chceme zhlédnout film s náboženskou tematikou, musíme hledat na internetu, často na nelegálních stránkách, na úložištích nebo pochybných platformách. Kvalita těchto filmů je často nízká a systém jejich dostupnosti nepřehledný. 

Představte si situaci, kdy se večer unavený vrátíte domů a chcete si něco pustit. Není jednoduché najít kvalitní film, pokud nemáte konkrétní tip a neznáte správné zdroje. Navíc existuje mnoho obsahu, který je dostupný v zahraničí, ale u nás není dostatečně přístupný nebo přeložený. Naším cílem tedy je, aby tyto hodnotné filmy byly snadno dostupné, aby přinášely inspiraci a umožňovaly čerpat z nich myšlenky spojené s křesťanstvím a vírou.

Jak rozumíte pojmu křesťanský film? Musí zážitek transcendence navozovat film s nálepkou „křesťanský“?

Od začátku jsme se potýkali s touto otázkou – jak to definovat a jak o tom mluvit? Když se řekne „křesťanský film“, každý si představí něco jiného. Navíc existuje mnoho filmů označovaných jako křesťanské, ale ne všechny jsou skutečně dobré. Jako křesťané jsme zvyklí, že nám Bible dává jasné a definitivní odpovědi na naše otázky, ale u filmu by mělo jít spíše o to, že předkládá otázky a umožňuje najít si vlastní odpovědi. Bohužel u některých křesťanských filmů se to neděje a hranice mezi nimi a „bizarními“ filmy je velmi tenká. 

Existují také kategorie, kde film spíše motivuje k zamyšlení a téma víry a spirituality je v něm skryté. Když se na tyto filmy dívá divák s otevřenou myslí, může v nich najít duchovní prvky, které nejsou zjevné na první pohled. Existují různé kategorie filmů, které se dotýkají srdce různých lidí na různých úrovních. Například v kolínském klášteře probíhaly filmové exercicie, kde se běžné filmy používají jako nástroj pro duchovní obnovu. Moderátoři po zhlédnutí předkládají otázky k diskuzi, a tak tyto filmy získávají nový kontext. V tomto případě je důležité disponovat různými kategoriemi filmů, které by mohly zaujmout i náročnějšího diváka.

Jaké filmy budou na Filmana největším „tahákem“? 

Není úplně jisté, zda tam budou nějaké taháky, protože tenhle druh kinematografie sám o sobě není tahákem, který by oběhl celý svět. Myslím si, že většina z filmů, které budeme mít, jsou pro českého diváka neznámé. Chceme pravidelně doporučovat filmy na základě kurátorského výběru. Jako menší služba nebudeme mít tolik filmů jako velké platformy, ale budeme klást důraz na kvalitu výběru. Chceme poskytovat doporučení, abychom ušetřili lidem čas, a oni si tak mohli vybrat z několika doporučených filmů odpovídajících jejich potřebám.

Máte na mysli nějaké konkrétní?

Z těch relativně známých a zajímavých filmů jsou to například skvělý polský film Dwie korony nebo Příběh Marie. Existuje také několik pěkných filmů o papeži Janu Pavlu II. nebo další polský film Corpus Christi, který možná působí kontroverzně, ale je velmi silný a autentický. Nechtěl bych opomenout kultovní filmy jako Misie a Mlčení nebo třeba z obsahu pro děti animovaný seriál o Františku z Assisi.

V rámci platformy chcete vyjma pasivní konzumace obsahu podněcovat i diskuzi. Jak bude vypadat taková práce s divákem? 

Snažíme se trochu bojovat s offtopic diskuzemi, protože nechceme, aby se to vyvíjelo do stylu diskuzí v mnohých skupinách na Facebooku. Tam se veškeré úsilí stává spíše kontraproduktivním. Proto místo podněcování diváků k diskuzi pod filmy se snažíme nabídnout prostor pro veřejnou diskuzi o filmech s odborníky.  Když umožníme rozbor filmu od těch, kteří se v dané oblasti vyznají a mají o problematice hlubší povědomí, divák se může posunout dál a rozšířit si své obzory.

Lze se v rámci filmu s duchovní či křesťanskou tematikou vyhnout moralizování, aniž by rezignoval na umělecké ambice? 

Myslíme si, že to je možné. Třeba právě filmy, které jsou určeny pro širší publikum, a přesto obsahují poselství, jsou právě tím správným příkladem. Tyto filmy lze označit jako do určité míry křesťanské, přenášející hodnoty křesťanství, aniž by se však staly moralizujícími. V kontextu toho je důležité, aby film neposkytoval nutně jasné vyústění, ale spíše kladl otázky a nechal diváky hledat vlastní odpovědi.

Jak vnímáte vliv filmů s křesťanskou tematikou na českou společnost? Přijde si na své v rámci nové platformy i sekulární divák? 

Je obtížné říct, jak čeští diváci přistupují k filmům s křesťanskou tematikou, protože dosud v této oblasti ucelená nabídka nebyla. Křesťanské filmy se promítají nejčastěji v rámci vysílání televize Noe. V dnešní době  si ale každý chce vybírat sám, na jaký film a kdy se dívat. To chceme lidem a vlastně i sami sobě umožnit.

Filmy s křesťanskou tematikou jsou běžné spíše v zahraniční produkci, lze ale takový film najít i v našem evropském kontextu?

Křesťanské filmy vydávané v Americe často čerpají z evangelikálního prostředí a jejich financování je podpořeno obrovským nadšením i velkým trhem. Toto mě osobně velmi inspirovalo. Zejména příklad Angel Studios, který produkuje populární sérii Chosen. Když jsem začal studovat jejich přístup a vznik těchto projektů, byl jsem nadšen. Je to skvělý model, který přináší vynikající výsledky. Financování se zde řeší komunitně a natáčejí řadu sérií. 

Avšak v Evropě, a zvláště u nás, je situace trochu složitější. Naše společnost je poměrně sekularizovaná, což znamená, že žádat o finanční podporu pro film s jasným křesťanským tématem je samo o sobě diskvalifikující. I v České televizi, se kterou spolupracujeme na tvorbě náboženského obsahu, je to podobné. Náboženskému centru ČT se zhoršuje postavení a snižuje rozpočet, takže mají stále menší možnost produkovat kvalitní, zajímavý obsah. Přesto věříme, že to má smysl. Chceme se aktivně zapojit do tvorby a nejen nabízet již existující filmy, ale také přispívat k vytváření nových projektů v našem kulturním kontextu. 

Co si pod tím představit?

Třeba zmíněné filmy z amerického prostředí nám mohou být kulturně vzdálené. Proto chceme jít podobnou cestou jako jiné středoevropské platformy a natáčet obsah, který bude pracovat s příběhy lidí u nás.

Váš projekt má být neziskový, proč jste se takto rozhodli? 

Od začátku jsem cítil, že čistě podnikatelský přístup prostě nedává smysl. Pro nás je klíčové, aby naše činnost měla nějaký význam a dokázala nás přesáhnout. Pokud by cílem bylo vydělávat peníze, nebylo by to správné rozhodnutí. Proto jsme se rozhodli jít cestou neziskovou. Nicméně tato služba musí mít i ekonomický model. Mnoho projektů, které vznikly jako neziskové a zdarma pro všechny, skončilo, protože zápal jednotlivce jednoho dne skončí. Historie navíc ukazuje, že kláštery a církevní subjekty fungovaly na ekonomické bázi, aby se uživily, a mohly se tak starat o další. I kdybychom chtěli poskytovat filmy zdarma, nemůžeme, protože filmy mají své distributory, kteří nechtějí, aby byly veřejně dostupné zadarmo, a znevýhodňovaly tak ostatní poskytovatele. Navíc výroba filmů je poměrně drahá záležitost a je nutné pokrýt náklady na předchozí filmy. 

Důležité pro nás je vytvořit a propojit komunitu diváků a tvůrců a vzbudit zájem o kvalitní filmy, které nás mohou přivést k Bohu. Abychom platformu mohli rozjet, vyhlásili jsme sbírku na portálu Donace.cz, kde můžete naši misi podpořit. Jako odměnu pak můžete získat roční předplatné do naší filmotéky. V církevních kruzích se velmi často vybírají finance na stavby nebo opravy různých fyzických objektů. Lidé ale dnes tráví velkou část svého života ve virtuálním světě internetu. V tomto digitálním prostoru však zatím moc aktivně jako věřící nepůsobíme. A to chceme změnit. Stavíme proto Filmanu jako digitální centrum, kde budeme všichni mít možnost hodnotně trávit čas a načerpat inspiraci do duchovního života prostřednictvím dobrých filmů.

zdroj: proboha.cz