Tajemství Bolestného růžence – 1.postní díl na Filmaně

Vstupujeme do doby postní, která je skvělou příležitostí k tomu se ztišit, zklidnit a zamyslet  se nad tím, co pro nás znamená modlitba, kolik času jí věnujeme a jak dobře se umíme modlit. Říká se, že dokážeme žít natolik, nakolik se umíme modlit. Pro dobu postní pro vás Filmana připravila seriál o modlitbě růžence.

Každý díl trvá půl hodiny a nabízí přístupnou formou duchovní stravu pro vaši duši. Filmová mana ke každému až domů. První díl je dostupný pro všechny diváky registrované na Filmaně.

Modlitba je ultimání a jedinečnou možností dialogu s Bohem. V mnohých případech se ale dostává na okraj našich životů a uchylujeme se k ní jen, když nám opravdu teče do bot. Seriál chce tento přístup změnit, usilujme společně o to aby modlitba nebyla poslední možností, ale naopak tou první. Jan Pavel II. popusuje růženec jako Kristocentrickou modlitbu, protože Kristus je v je v jeho středu. Jméno Ježíš nazývá doslova pantem této modlitby, místem kde se spojuje část Zdrávas Maria a Svatá Maria, spojnicí, na které všechno stojí a kolem které se vše otáčí. I jediný upřímně pomodlený Zdrávas má moc měnit lidské životy. O tom vás přesvědčí první díl seriálu Tajemství Bolestného Růžence.

Verše z Písma
“Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. “
2 Letopisů 7:14

“Jednou se na jednom místě modlil, a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: „Pane, nauč nás modlit”
Lukáš 11:1 

Citáty
Důraz kladený na Ježíšovo jméno a jeho tajemství je znakem smysluplného a plodného růžence.”
Papež Jan Pavel II.

“Desátek růžence je jako nábojový pás, každý korálek je náboj, který způsobuje explozi víry, která děsí Satana a Marie mu tím znovu drtí hlavu”
Boží služebník, Otec Dolindo Ruotolo

“Neexistuje problém tak těžký, ať světský nebo duchovní, osobní nebo rodinný který by se nedal vyřešit pomocí růžence.
Sestra Lucie z Fatimy 

Úkol Zkuste každý pomodlený desátek v tomto týdnu obětovat konkrétnímu úmyslu. Pokud se budete modlit za nějakého člověka, zkuste mu říci, že se za něj budete modlit, aby věděl, že má milost přímluvné modlitby.

Tipy na související filmy na Filmana.cz
Svět podle Jana Pavla II.
Ludvík z Montfortu
Fatima