Výtěžek tříkrálové sbírky v naší farnosti

  • Sazovice: 42 485 Kč
  • Mysločovice: 40 755 Kč
  • Míškovice: 34 730 Kč
  • Machová: 27 620 Kč
  • Lechotice: 21 145 Kč
  • Hostišová: 20 333 Kč

Celkem vybráno v naší farnosti: 187 068 Kč (v loňském roce se vybralo 176 626 Kč)

Charita Zlín děkuje malým i velkým králům, vedoucím skupinek, pracovníkům obecních úřadů, duchovnímu správci farnosti a všem dobrým lidem, kteří tříkrálovým koledníkům přispěli a podpořili tak charitu v její snaze pomáhat potřebným.