Synoda

letak-synoda

TÉMATA SYNODÁLNÍHO PROCESU – SYNODY 2021

1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ 

V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě.

2. NASLOUCHAT 

Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků.

3. UJMOUT SE SLOVA 

Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s láskou.

4. SLAVIT 

„Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie.

5. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ 

Synodalita slouží misijnímu poslání církve; všichni členové jsou voláni k tomu, aby se na něm podíleli. Protože jsme všichni učedníky – misionáři, jak je každá pokřtěná osoba volána k tomu, aby se podílela na misijním poslání církve?

6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI 

Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné porozumění.

7. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI 

Dialog mezi křesťany různých vyznání, vzájemně spojených jedním křtem, má na synodální cestě zvláštní místo.

8. AUTORITA A SPOLUÚČAST 

Synodální církev je církví participující a spoluodpovědnou.

9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT 

V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství.

10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY 

Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se.

Podrobnější informace a videa naleznete ZDE.