Synoda o synodalitě

V říjnu letošního roku se bude konat v Římě první část Synody o synodalitě. I naše farnost se zapojila do společné cesty hledání a rozlišování podnětů pro oživení církve prostřednictvím synodálního procesu. Vstupním textem, se kterým bude synoda v Římě pracovat, je tzv. Instrumentum laboris (tj. “pracovní nástroj”), který je k dispozici také v českém překladu.

Instrumentum-laboris-pro-prvni-zasedani-Synody

Krátké shrnutí Mons. Josefa Nuzíka, reflektující jeho dosavadní zkušenost s diskuzemi s farníky/děkanáty, které se od jara konají v průběhu děkanátních poutí za rodiny a kněžská a řeholní povolání:

Z dosavadního setkání se zástupci z 6 děkanátů vnímám, že jsme společně s diecézním týmem zvolili správný způsob, jak s myšlenkou synodality prakticky pracovat. Otázek, které věřící pošlou nebývá hodně, bývá jich kolem pěti nejvíce deset, ale bývají aktuální a těší mně, že při samotné debatě vznikají další dobré otázky a někdy i emotivně podbarvené. Některé dotazy reagují na to, co se právě v naší domácí církvi prožívá např. sbírka na mzdy kněží, změny ve farnostech, čekání na nového arcibiskupa nebo dění kolem Pražské teologické fakulty. Jiné dotazy obsahují témata, která jsou shodná se všeobecnou církví jako je služba žen a laiků v církvi, kněžské svěcení ženatých mužů nebo některé otázky katolické morálky. Také je vidět, že určitá část věřících má přehled o tom, jak některé jiné diecéze už řeší třeba systémové zapojení do ekonomické podpory života farností a diecéze, pastoraci osob s jinou sexuální orientací nebo řešení přístupování rozvedených ke svátostem nebo prověření pravdivosti zprávy o eucharistickém zázraku. Celkovou povahou ukazují položené otázky, že farnící hledají odpovědi na to, co je trápí i na to, co potřebují vysvětlit, protože v tom nevidí logiku, ale také někteří vnímají, že v budoucností se budeme muset ujmout řešení některých otázek běžného života společně a to je výborný postoj. Mám z tohoto nového prvku radost a věřím, že přispěje, jak mně, kněžím a dalším spolupracovníkům, tak i samotným věřícím. Díky Bohu i všem, co se k tomuto dění připojují. +Josef Nuzík