Omezení týkající se návštěvy kostela

Mimořádné opatření č. j. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN ze dne 20. 11. 2021, účinné od 22. 11. 2021 do odvolání:

“Koná-li se shromáždění (bohoslužba) ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat s výjimkou osob ze společné domácnosti rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

Na základě dříve vydaného opatření platí stále povinnost nosit ochranu úst a nosu na místech, kde dochází ke kontaktu alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 m.

Počet věřících na bohoslužbě není omezen počtem, pouze dodržením 1,5 m rozestupů.

“Koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 a mezi skupinami musí být rozestup ne menší než 2 metry.

Zakazuje se účast všem, kteří jeví známky respiračního onemocnění.

Svatba

 • maximálně 1000 osob
 • pokud je více než 30 osob mají všichni povinnost prokázat:
  • dokončené očkování
  • 180 dnů od prodělání nemoci COVID-19
  • PCR test ne starší 72 hodin pouze u dětí do 18 let, osob s lékařsky podloženým důvodem pro neočkování (je třeba doložit), osob se započatým očkováním (např. po 1. dávce) – nikomu jinému nelze PCR test uznat!
  • antigenní test nebo samotest není možný
 • snoubenci nemusí mít při obřadu nasazený respirátor, všichni ostatní ano
 • za splnění podmínek je odpovědný organizátor akce (farnost a její statutární orgán)

Pohřeb

 • maximálně 1000 osob
 • pokud je více než 30 osob mají všichni povinnost prokázat:
  • dokončené očkování
  • 180 dnů od prodělání nemoci COVID-19
  • PCR test ne starší 72 hodin pouze u dětí do 18 let, osob s lékařsky podloženým důvodem pro neočkování (je třeba doložit), osob se započatým očkováním (např. po 1. dávce) – nikomu jinému nelze PCR test uznat!
  • antigenní test nebo samotest není možný
 • za splnění podmínek je odpovědný organizátor akce (farnost a její statutární orgán)

Ostatní akce pořádané církví (mimo bohoslužby, svatby, pohřby)

 • maximálně 1000 osob
 • pokud je více než 20 osob mají všichni povinnost prokázat:
  • dokončené očkování
  • 180 dnů od prodělání nemoci COVID-19
  • PCR test ne starší 72 hodin pouze u dětí do 18 let, osob s lékařsky podloženým důvodem pro neočkování (je třeba doložit), osob se započatým očkováním (např. po 1. dávce) – nikomu jinému nelze PCR test uznat!
  • antigenní test nebo samotest není možný
 • za splnění podmínek je odpovědný organizátor akce (farnost a její statutární orgán)

Pěvecké sbory

 • skupina nejvýše 50 osob
 • rozestup 1,5 metru
 • všichni mají povinnost prokázat:
  • dokončené očkování
  • 180 dnů od prodělání nemoci COVID-19
  • PCR test ne starší 72 hodin pouze u dětí do 18 let, osob s lékařsky podloženým důvodem pro neočkování (je třeba doložit), osob se započatým očkováním (např. po 1. dávce) – nikomu jinému nelze PCR test uznat!
  • antigenní test nebo samotest není možný
 • zpěváci nemusí mít nasazený respirátor
 • vedoucí sboru musí vést evidenci všech jeho členů (jméno, příjmení, telefonní číslo) a uchovávat ho nejméně po dobu 30 dnů od skončení každého setkání sboru pro potřeby KHS a epidemiologického šetření