Omezení týkající se návštěvy kostela

Mimořádné opatření č. j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN ze dne 7. 6. 2021, účinné od 8. 6. 2021 do odvolání:

Se přímo nezmiňuje o omezení bohoslužeb. Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 6 Ao 11/2021, je třeba se řídit čl. I bodem 14 výše zmíněného opatření.

“Koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry. Koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat s výjimkou osob ze společné domácnosti rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.”

Nadále trvá povinnost nosit ochranu úst a nosu při účasti více než 10 osob na bohoslužbě. Dále již nelze uplatňovat zákaz hromadného zpěvu a požadavek , aby účastníci po většinu času seděli na sedadlech. Počet věřících na bohoslužbě není omezen počtem, pouze dodržením 2 m rozestupů.

Svatby, pohřby (vnitřní prostory):

 • do 30 osob: rozestup 2 metry, ochrana úst a nosu (respirátor)
 • nad 30 osob do max. 200 osob:
  • PCR test ne starší 7 dnů,
  • antigenní test ne starší 72 hodin,
  • nejméně 22 dnů od aplikace 1. dávky očkování ne více než 9 měsíců pokud byla aplikována druhá dávka (dvoudávkové schéma očkování)
  • nejméně 14 dnů od aplikace 1. dávky očkování (jednodávkové schéma očkování)
  • 180 dnů od pozitivního covid testu