OHLÁŠKY

Přehled aktuálních bohoslužeb a akcí konaných tento týden ve farnosti.

mysl

Do nedělní sbírky můžete přispět převodem z účtu na: 169751969/0300.

Povolená účast na mši svaté je 10% kapacity kostela. 

V Mysločovicích tedy 20 věřících, v Míškovicích 11 věřících a v Sazovicích 10 věřících.