Nedělní kartičky pro děti 2023/24

Stejně jako v předcházejících letech, tak i ve školním roce 2023/24 budou děti v neděli při mši svaté dostávat kartičky k nedělním evangeliím, které se tentokrát budou věnovat tématu ctností. Děti se budou jejich prostřednictvím seznamovat s návyky v dobrém, které se mohou učit zařazovat do svého života

Ke kartičkám je k dispozici metodika, která pokrývá jak téma ctností, tak důležité momenty liturgického roku. Nabízí podněty, jak děti přiměřeně jejich věku seznámit s možnostmi práce na jejich osobnosti a stávání se lepšími lidmi v duchu přátelství s Ježíšem. V rámci několika setkání také seznamuje s obsahem nejvýznamnějších církevních svátků.

Celá sada kartiček se skládá ze 46 kusů a jedné hlavní karty “Rosteme ve ctnostech”, kterou děti dostaly v neděli 3. 9. 2023. Každá kartička obsahuje ústřižek. Tyto ústřižky se lepí do hlavní karty, kde se z nich postupně skládají obrázky.

Metodika_2023_2024