Nedělní kartičky pro děti 2021/2022

Ke kartičkám k nedělním evangeliím na školní rok 2021/2022 jsme připravili metodiku, která obsahuje návrhy pro práci se společenstvími dětí ve věku 4-9 let. Její téma zní je „Pečujeme o Boží stvoření“ a je inspirována encyklikou papeže Františka Laudato si´. Ke každé neděli je v ní připraven příběh, návrh na aktivitu a na modlitbu ve společenství, které mají dětem pomoci pochopit některou z myšlenek obsažených v evangeliu a prakticky a srozumitelně ji s jejich životem. Následuje také několik podnětů, jak s dětmi o tématu daného evangelia ve spojení s příběhem a aktivitou dále hovořit. Všemi tématy děti provádí dva ptáčci – strnad Eda a jiřička Jája, kteří se od svých ptačích rodičů dozvídají o Bohu a poznávají ho ve stvoření okolo nich.

K dispozici je také sada obrázků, kterými lze příběhy doplnit, například použít je při homilii na dětské mši svaté.

Chceme vás povzbudit k tomu, abyste tento materiál vnímali skutečně jen jako návrh, jak dané téma uchopit, a zejména aktivity s modlitbami si upravovali podle toho, jak sami potřebujete. Můžete je samozřejmě využít i kdykoli jindy než v danou neděli. Každé společenství je originální a nejlépe ví, co potřebuje, právě ten, kdo se mu věnuje, a zároveň jen těžko lze vytvořit materiál, který by vyhovoval skutečně všem společenstvím.

zdroj: katechetiolomouc.cz

Metodika-karty-katecheti-2021