Nahrávky evangelia podle sv. Jana

Všem, kdo se chtějí a potřebují ponořit do uzdravujícího a posilujícího Božího slova, nabízí arcidiecézní Centrum pro kulturu audionahrávky jednotlivých kapitol evangelia podle sv. Jana. Pro začátek jsou připraveny první tři kapitoly, každý týden pak přibude další.

„Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu.“ Tak se píše na konci Prologu Janova evangelia. O něco dále dosvědčuje Jan Křtitel: „Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.‘ A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“ A v další kapitole pak čteme: „Jeho matka řekla služebníkům: ‚Udělejte všechno, co vám řekne.‘“

Abychom mohli stále více a lépe poznávat všechno, co nám Pán Ježíš říká, a následně to také dělat, jak nás vybízí Matka Boží, potřebujeme se nejdříve učit pozorně naslouchat. Proto se Martina Pavlíková z arcidiecézního Centra pro kulturu rozhodla postupně nahrát text evangelia podle sv. Jana jako celek. Aby posluchač dostal k poslechu Boží slovo tohoto evangelia a učil se mu naslouchat, aby se mohl ponořit do samotného slova Božího a nechal se jím prostupovat, „prodotýkavat“, objímat, nechal se jím uzdravovat. A abychom konali skutky Boží: „Ježíš jim odpověděl: ‚To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on (Bůh) poslal‘“ (Jan 6,29).

Příprava nahrávek a jejich uskutečnění je Bohu předkládáno coby modlitba za celou současnou situaci, za každého člověka, abychom poznávali, kam si každého z nás Pán vede a co od nás chce; za všechny nemocné a všechny, kdo je ošetřují, i za rodiny všech nemocných. A také za všechny naše potomky. Tyto nahrávky jsou zároveň poděkováním všem lékařům, zdravotníkům, záchranářům, dobrovolníkům, všem, kteří s nasazením zdraví a života udržují v chodu společnost, všem, kdo musí zodpovědně rozhodovat v tak tíživé celosvětové situaci.

Nyní jsou tedy nabídnuty první tři kapitoly evangelia podle sv. Jana. Postupně každý týden bude přidána další – jedna nebo i dvě, podle toho, jak se bude dařit nahrávání a jeho zvukové zpracování, kterého se chopil Jaroslav Topinka.

Kéž si můžeme říci spolu s prorokem Izaiášem: „Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět“ (Iz 50,5).

Nahrávky je možné POSLOUCHAT ZDE.

zdroj: ado.cz