Loterie svatého Josefa

Svatý Josef je mimořádnou osobností pro svou úlohu v dějinách spásy. Tento světec a mocný přímluvce žil svůj život jako obyčejný, nenápadný, pokorný, avšak statečný člověk. Proto může být blízký každému z nás – obzvlášť v Roce svatého Josefa.

Vstupme do „Loterie svatého Josefa“ a vylosujme si některou vlastnost inspirovanou životem tohoto světce. Výhrou nám bude radost z každého malého kroku na cestě k Bohu.

Na odkaze https://kc.biskupstvi.cz/pojdme-k-josefovi/ kliknutím na tlačítko „Spustit losování“ si vylosujte některou z vlastností svatého Josefa, které se od něj můžete učit. Pod vlastností naleznete také text k zamyšlení a praktický podnět pro život.

zdroj: https://kc.biskupstvi.cz/aktuality/