Kurz duchovního doprovázení

V akademickém roce 2022/2023 se na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční kurz duchovního doprovázení. Je určen všem, kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení nebo se na tuto službu chtějí připravit: kněžím, řeholním osobám i laikům.

Více informací na doprovazeni.cz